Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U59/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Juniori na  vrcholné podujatie LEN Majstrovstvá Európy Juniorov 2019 Praha/CZE v termíne 18.-23.06.2019:

Pretekári

Diky Ch., Iakovlev A., Lisá L., Novotná B., Solymosyová S., Solymosy J.

Realizačný tím:

Vedúci výpravy: Thüringerová M.

Tréner: Solymosyová I., Thüringerová M.

Rozhodca: McDonnell J.

Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.

Úlohy z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí, vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovední: p. McDonnell J., Nowak M.