Prestup Diana Hanuliaková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 13.06.2019.