Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia organizuje v termíne 7.-8. septembra 2019 školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa.

Prihlásení účastníci sa budú vzdelávať na Katedre telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Školenie bude pozostávať zo všeobecnej a praktickej časti. 

V prílohe nájdete prihlášku na školenie, ku ktorej je nutné priložiť potvrdenie o zaplatení. Poplatok za školenie rozhodcu plávania II. kvalifikačného stupňa - 70,-eur, a za školenie rozhodcu plávania III. kvalifikačného stupňa 80,-eur. Detaily ku realizácii platby sú bližšie uvedené v prihláške. Podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení je nutné zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu grznarova@swimmsvk.sk najneskôr do 31.7.2019, 20:00 hod.