Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá sveta v plávaní 2019

Zraz účastníkov je:

  • 04.07.2019 o 10:45 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava - Vladimír Železník, Richard Nagy, Tomáš Klobučník 
  • Ján Blanár - podľa letenky
  • Vladimír Štefánik - podľa letenky
  • Karolína Hájková - podľa letenky
  • Miroslav Nowak - podľa letenky

Vedúci akcie: Miroslav Nowak  (+421 903 717 236)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk