Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U63/P

Rada SPF schvaľuje  nomináciu reprezentantov a realizačného tímu na MS Gwangju 2019 v termíne     6. – 18.7.2019:

 

Reprezentanti:

Tomáš Peciar (DELNI), Karolína Balážiková (ORCAB)

Realizačný tím:

Rostislav Vítek (tréner)

 

Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného tímu.

 

Náklady súvisiace s pobytom a dopravou športovcov a realizačného tímu budú hradené z rozpočtu DP.

 

Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť účasť na podujatí MS Gwangju

 

Termín: bez zbytočného odkladu

 

Zodpovední:  sekretariát SPF