Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U64/P

Rada SPF schvaľuje  rozsah, program a podmienky vzdelávania športových odborníkov - rozhodcov diaľkového plávania na otvorenej vode:

 

Rozsah školenia:  16 hod.

 

Program školenia:

Všeobecná časť:

1. Otvorenie školenia – úvod – organizácia.                                                                        ½ hod.

2. OWS x Marathon / Zbor rozhodcov a ich povinnosti                                                        2 hod.

3. Zbor rozhodcov a ich povinnosti / Štart / Miesto súťaže / Súťaž / Cieľ súťaže                2 hod.

4. Bezpečnosť / Bezpečnostný plán / Plavky, čiapky, okuliare, popis pretekárov               1 ¾ hod.

5. Súťažný poriadok DP a ZP / časť z pravidiel ZP                                                             1 ¾ hod.

Praktická časť:

Praktické skúsenosti priamo na podujatiach v DP na otvorenej vode                                 8 hod.

 

Školiteľ: rozhodca FINA

 

Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť školenie rozhodcov.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

 

Zodpovední:  sekretariát SPF