Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U70/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva Mladší juniori synchronizovaného plávania na medzinárodnú súťaž 9th Hungarian Open International Artistic Swimming Competition  Budapešť/HUN v termíne 28.-30.6.2019:

reprezentanti:

Bartolčičová E., Bugalová R., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Solymosy J., Ždánová N.

realizačný tím:

Vedúci akcie: Solymosyová I.

Tréner: McDonnell J., Solymosyová I.

Rozhodca: Aczelová L.

Dopravu na miesto zrazu uvedené v nominačnom liste si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady. Náklady výpravy (ubytovanie, doprava a poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá organizačné zabezpečiť účasť výpravy na danom podujatí a vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

 

Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M