Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred EYOF 2019

Zraz účastníkov je 03.07.2019 o 10:45 h - recepcia Hotela Blue, Riazanská 38, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Rastislav Hlavatý  (+421 905 890 067‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk