Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR U17 vo vodnom póle v Novákoch

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT mužov SR U17 vo vodnom póle v termíne 3.-7.07.2019 s miestom konania Nováky

Tréner : Miroslav Gogola

Asistet trénera : Michal Gogola