Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U74/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR na majstrovstvá  Európy v Burgase (BUL) v termíne 17. - 27.7.2019,  nasledovne:

Širšia nominácia hráčov:

Daníšek David – NERZI
Duga Peter – VPMBA
Rajdoš Ladislav – HOMKE
Juhás Samuel Richard – HOMKE
Šlepkovský Radovan – HOMKE
Badida Michal Jozef – HOMKE
Bačo Dani – HOMKE
Zolovčík Tomáš  - HOMKE
Schubert Crystian –HOMKE
Bártfay Samuel – HOMKE
Matejka Milan – HOMKE
Kleščinský Daniel – HOMKE
Miško Erik – HOMKE
Hrudál Samuel – HOMKE
Kumičák Matej – HOMKE
Kolesár Jakub – SKMD
Mihál Marco – KVPNO
Rešovský Bruno – SPUPR
Ondrčka Daniel – PITOP
Štanga Simon – KVPNO
Masár Kristián – KVPNO
Švec Andrej – SPUPR

Realizačný tím:

Karol Bačo /hlavný tréner/, Miroslav Fábian /asistent trénera/, Karol Bačo st. /vedúci družstva/

 

Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Karola Bača stanoviť finálnu nomináciu 13 (trinásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Zraz hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku.

SPF zabezpečuje ubytovanie pred odchodom na ME v Košiciach a prepravu minibusmi na letisko do Budapešti a naspäť v rátane všetkých nákladov.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019 z kapitoly sekcie vodného póla.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť kategórie U15 muži na ME v Burgase (BUL) v termíne 17. - 27.7.2019

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )