Výzva manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom póle