Prestup Michal Kocan

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 15.07.2019.