Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U77/P

Rada SPF schvaľuje plavcov a realizačný tím na preteky Majstrovstvá Sveta seniorov,    Gwangju (KOR) v termíne od 21.07.2019 - 28.07.2019

 

Seniori: Richard Nagy, Tomáš Klobučnik, Karolína Hájková, Vladimír Štefánik

Realizačný tím: Miroslav Nowak / vedúci akcie /, Vladimír Železník  / hlavný tréner /, Ján Blanár /masér /

Zraz seniorov a realizačného tímu podľa nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť akciu

bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF, Nowak, Bielik, Železník