Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U78/P

Rada SPF schvaľuje sústredenie pred Majstrovstvami Európy juniorov v diaľkovom plávaní v dňoch 25. - 31. júla 2019 v Šamoríne.

 

Reprezentanti:

Leonard Lajčuk, Tomáš Peciar, Ondrej Bielik, Filip Lányi, Michaela Dinková,

Natália Králová, Filip Polák, Kristián Obert, Matej Antalík.

Karolína Balážiková príprava vo svojom materskom klube.

Realizačný tím:

Peter Gutyan (vedúci akcie), Rostislav Vítek (tréner)

Zraz reprezentantov a realizačného tímu je 25. júla 2019 v Šamoríne v čase podľa

nominačného listu.

Sústredenie je hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019 , z kapitoly sekcie DP

 

Úloha z uznesenia U78/P/2019:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť sústredenie pred

Majstrovstvami Európy juniorov v diaľkovom plávaní v termíne 25.7. - 4.8.2019.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (P.Gutyan - manažér reprezentácie diaľkového plávania)