Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U79/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom

plávaní v Račiciach / CZE v dňoch 2. - 4. augusta 2019

 

Pretekári:

Leonard Lajčuk na 10 km muži

Karolína Balážiková na 10 km ženy

Tomáš Peciar na 7,5 km muži

Ondrej Bielik na 7,5 km muži

Filip Lányi na 7,5 km muži

Michaela Dinková na 7,5 km ženy

Natália Králová na 7,5 km ženy

Filip Polák na 5 km muži

Kristián Obert na 5 km muži

Matej Antalík na 5 km muži

Realizačný tím:

Peter Gutyan - vedúci výpravy

Rostislav Vitek - reprezentačný tréner

Miroslava Dubčáková - lekár

Rozhodca:

Miroslav Nowak

Zraz pretekárov, realizačného tímu a rozhodcu podľa nominačného listu.

 

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie

diaľkového plávania.

 

Úloha z uznesenia U79/P/2019:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť na Majstrovstvách

Európy juniorov v diaľkovom plávaní v termíne 25.7. - 4.8.2019.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (P.Gutyan - manažér reprezentácie diaľkového

                                 plávania )