Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U81/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy SR vo vodnom póle na majstrovstvá Európy U17 žien vo Volose (GRE) v termíne 1. - 8.9.2019, nasledovne:

Širšia nominácia hráčok:

1.         Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA)

2.         Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN)

3.         Šepeľová Bronislava SKMD

4.         Ružičková Terézia PITOP

5.         Libiaková Lucia PITOP

6.         Kissová Emoke OSC Budapest (HUN)

7.         Kvasnicová Barbora PVKVR

8.         Kiernoszová Martina SKMD

9.         Grežďová Katarína KVPPN

10.       Kozáková Silvia KVPPN

11.        Hrebíková Barbora KVPPN

12.       Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN)

13.       Dvoranová Emma PVKVR

14.       Tóthová Daniela SKOKE

15.       Kissová Katarína VPMB

16.       Hrončeková Zuzana PVKVR

17.       Junasová Emma SKOKE

18.       Garančovská Lenka SKOKE

Realizačný tím:

Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Natália Halocká /asistentka trénerky/, Ján Baranovič /vedúci družstva/, Zuzana Grežďová /fyzioterapeut/

Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 13 (trinásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť ME U17 žien vo Volose (GRE) pre kategóriu ženy U17 SR vo vodnom póle v termíne 1. - 8.9.2019.

Termín: bez zbytočného odkladu