Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U83/P

Uznesenie Rady SPF 

č. SPF/2019/R/U83/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U17 muži SR vo vodnom póle na majstrovstvá Európy v Tbilisi (GEO) v termíne 8. - 18.8.2019

Širšia nominácia hráčov:

1.         Adamec Patrik - HOMKE

2.         Bačo Dani - HOMKE

3.         Berlanský Adam - KVPPN

4.         Hacaj Adam - VPMBA

5.         Halo Matúš - PITOP

6.         Holič Jakub - KVPPN

7.         Horváth Martin – SKMD

8.         Jakubis Peter - KVPNO

9.         Janoščák Martin - HOMKE

10.       Kavečanky Simon - SKMD

11.        Kleščinský Matej – HOMKE

12.       Kolesár Jakub - SKMD

13.       Lukáč Michal - SPUPR

14.       Mazák Patrik - HOMKE

15.       Mázik Miroslav - HOMKE

16.       Mihál Marco - KVPNO

17.       Németh Norbert - SKMD

18.       Prištič Matej - KVPPN

19.       Ravinger Alexander - KVPNO

20.       Rešovský Bruno - SPUPR

21.       Schavel Jakub - HOMKE

22.       Šaghy Tibor - VPMBA

23.       Šimkovič Adam - KVPNO

24.       Tabačár Pavol - PVKVR

25.       Tisaj Patrik - KVPNO

26.       Varga Michal - SKMD

27.       Venény Ľuboš - KVPPN

28.       Zolovčík Tomáš – HOMKE

 

Realizačný tím:

Miroslav Gogola /hlavný tréner/, Michal Gogola /asistent trénera/, Ondrej Paška / fyzioterapeut /

Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Miroslava Gogolu stanoviť finálnu nomináciu 13 (trinásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Zraz hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. SPF v prípade potreby zabezpečí jeden minibus na prepravu hráčov a realizačného tímu (vrátane  materiálu) pochádzajúcich z Novák a okolia do miesta zrazu a späť. SPF zabezpečí ubytovanie pred odchodom na ME v mieste zrazu a dopravu na letisko do Budapešti a späť.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019 z kapitoly sekcie vodného póla.

        Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť kategórie U17 muži SR vo vodnom póle na ME U17 mužov v Tbilisi (GEO) v termíne 8.-18.8.2019

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - manažér mužských reprezentačných družstiev vo VP)