Nominačný list na výcvikový tábor žien SR U17 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT pre reprezentáciu žien U17 SR vo vodnom póle v termíne:

05.08.–08.08.2019 s miestom konania vo Piešťanoch.

Trénerka žien U17 :Cinzia Ragusa

Asistentka trénerky: Natália Halocká

Vedúci družstva: Ján Baranovič