Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U86/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom  póle na výcvikový tábor v  SR/zahraničí v termíne 5. - 8.8.2019, nasledovne:

Širšia nominácia hráčok:

Halocká Anastasija Torre Del Grifo (ITA)
Sedláková Monika TVSE Tatabanya (HUN)
Šepeľová Bronislava SKMD
Ružičková Terézia PITOP
Libiaková Lucia PITOP
Kissová Emoke OSC Budapest (HUN)
Kvasnicová Barbora PVKVR
Kiernoszová Martina SKMD
Grežďová Katarína KVPPN
Kozáková Silvia KVPPN
Hrebíková Barbora KVPPN
Kolářová Tamara TVSE Tatabanya (HUN)
Dvoranová Emma PVKVR
Tóthová Daniela SKOKE
Kissová Katarína VPMB
Hrončeková Zuzana PVKVR
Junasová Emma SKOKE
Garančovská Lenka SKOKE

Realizačný tím:

Cinzia Nunzia Ragusa /hlavná trénerka/, Natália Halocká /asistentka trénerky/, Ján Baranovič /vedúci družstva/

Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Cinziu Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 (šestnásť) hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Miesto konania výcvikového tábora bude uvedené v Nominačnom liste.

Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor v SR/zahraničí pre kategóriu ženy U17 vo vodnom póle v termíne 5. - 8.8..2019.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér ženských reprezentačných družstiev vo VP)