Nominačný list na výcvikový tábor žien SR U17 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT pre reprezentáciu žien U17 SR vo vodnom póle v termíne:

12.08.–15.08.2019 s miestom konania v Košiciach.

Trénerka žien U17 :Cinzia Ragusa

Asistent trénerky: Ján Baranovič