Jazerná desiatka 2019

Už zajtra 24.8.2019 sa budú konať na Jazere v Košiciach preteky diaľkoplavcov - Jazerná desiatka, ktoré sú 6.kolom Slovenského pohára v DP. Plavci si zmerajú sily na tratiach 1km, 3km, 5km a 10km. O 15:45 si budú mocť vyzkúšať preteky aj plavci z širokej verejnosti. O 15:45 sa štartuje pretek preplávaj Jazero.

Všetci priaznivci diaľkového plávania sú vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť.

Prezentácia pretekárov bude o 8:30-9:30h. na vyznačenom mieste pri Jazere. Súťažiť sa bude podľa pravidiel DP SPF.

Kvalita vody:

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia vydal následujúce odporučanie: "Zároveň Vás upozorňujeme, že je aj naďalej v platnosti odporúčanie tunajšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre citlivú časť populácie  t. j. pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml,ktoré bolo vydané dňa 13. 08. 2019 pod č. 2019/04456-01/013-HŽPZ, na základe pokynov pre monitoring a štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2019 vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR – hlavným hygienikom SR č. OHŽP/3771/99341/2019 zo dňa 20. 05. 2019. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú."

Týmto chceme všetkých účastníkov pretekov informovať o nutnosti osprchovaní celého tela po skončení preteku. A také aby si zmyli aj vlasy (najlepšie šampónom). Je to účinné preventívne opatrenie pred prípadnými negatívnymi zdravotnými účinkami cyanobaktérií, ktoré sa v súčasnosti v jazere vyskytujú tesne pod stanovenou medznou hodnotou