Zápis manažéra rozhodcovských zborov vo vodnom póle č. R22