Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá sveta juniorek v synchronizovanom plávaní 2019

Zraz účastníkov je 26.08.2019 o 9:00 na recepcii hotela X-bionic, Dubová 33, Šamorín.

Vedúci akcie: Monika Thüringerová (+421 911 916 438‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk