Prestup Adam Antol

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 04.09.2019.