Prestup Alex Karkuš

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 30.08.2019.