Prestup Nina Hodoňová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 23.08.2019