Prestup Ivan Šulek

Oznámenie o prestupe Ivan Šulek SVK14497 z SKPKE do SPF.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 10.09.2019.

Dátum zverejnenia: 10.09.2019.