Smernica Slovenskej plaveckej federácie - Súťažný poriadok plávania

Súťažný poriadok bol zmenený a doplnený rozhodnutím Rady SPF dňa 09.05.2019 s účinnosťou od dňa 15.05.2019.