Prestup Silvia Kleinertová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 13.09.2019