Prestup Laura Petrušová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 16.09.2019