Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U107/P

Rada SPF schvaľuje plavcov a realizačný tím na preteky Svetový pohár Budapešť/HUN, v termíne od 03.10.2019 - 06.10.2019

Seniorskí reprezentanti: Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Andrea Podmaniková

Juniorskí reprezentanti (samoplatcovia) - Robin, Reindl, Alex Kušík