Prestup Lilien Papp

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 20.09.2019