Pozvánka na zasadnutie pléna Disciplinárnej komisie SPF

Dňa 16.10.2019 o 14.30h sa uskutoční zasadnutie pléna Disciplinárnej komisie SPF.