Nominačný list na výcvikový tábor žien senioriek SR vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT pre reprezentáciu žien senioriek SR vo vodnom póle v termíne:

18–21.10.2019 s miestom konania vo Varaždine (CRO).

Tréner žien senioriek: Milan Henkrich

Asistent trénera: Sabolc Eschwig Hajts

Vedúci družstva: Pavol Mihalkovič