ME Glasgow 2019 - priebežné plnenie limitov

Po úspešnom Slovakia Swimming Cupe v termíne 01.11.-03.11.2019 sa zmenilo poradie pretekárov takto:

Meno a priezvisko Limit Nominačné discipliny
1. Andrea Podmaníková A 100P,200P,50P,100PP
2. Richard Nagy A 400PP,1500VSP,400VSP
3. Nikoleta Trníková A 200P
4. Tomáš Klobučník A 50P,100P,200P
5. Adam Rosipal B 1500VSP
6. Sabína Kupčová B 200PP,400VSP
7. Veronika Kolníková B 800VSP
8. Zuzana Pavlikovská B 200VSP,200PP
9. Martina Cibulková B 200VSP
10. Zora Ripková C 200VSP,200M
11. Emma Marušáková C 200Z

Výkony pretekárov z nominačného obdobia budú zoradené do poradia podľa % plnenia vypísaného limitu a podľa daného poradia v konkrétnej disciplíne % plnenia limitu. Na ME sa môže kvalifikovať max 10 pretekárov, 8 z nich priamo a 2 na základe návrhu manažéra reprezentácie s prihliadnutím na potreby obsadenia štafiet. V prípade, že nemáme 10 plavcov so splneným limitom, môže Rada SPF na návrh manažéra reprezentácie doplniť nomináciu.