Prestup Tobias Štálnik

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 06.11.2019.