Prestup Miroslava Syllabová

Oznámenie o prestupe Miroslava Syllabová SVK10107 z SKDBB do SPF.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 08.11.2019.

Dátum zverejnenia: 08.11.2019