Prestup Štefan Peťkovský

Oznámenie o prestupe Štefan Peťkovský SVK10946 zo SPF do PKNZ.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 08.11.2019.

Dátum zverejnenia: 08.11.2019