ME Glasgow 2019 - priebežné plnenie limitov k 11.11.2019

Aktualizácia plnenia limitov pro účasť na ME Glasgow 2019 po reprezentačných akciách Danish Open Championships (07.11.-10.11.2019) a 46th Nico Sapio Trophy (08.11.-10.11.2019)

Zoznam pretekárov so splneným limitom

Meno a priezvisko Limit Nominačné discipliny
1. Andrea Podmaníková A 100P,200P,50P,100PP
2. Nikoleta Trníková A 200P,200PP,100PP
3. Richard Nagy A 400PP,1500VS,400VS
4. Tomáš Klobučník A 50P,100P,200P
5. Adam Rosipal B 1500VSP
6. Sabína Kupčová B 200PP,200VS
7. Veronika Kolníková B 800VSP
8. Miroslava Záborská B 200P
9. Zuzana Pavlikovská B 200VS,200PP
10. Martina Cibulková B 200VS
11. Robin Reindl C 200PP
12. Zora Ripková C 200VS,200M
13. Emma Marušáková C 200Z

Výkony pretekárov z nominačného obdobia budú zoradené do poradia podľa % plnenia vypísaného limitu a podľa daného poradia v konkrétnej disciplíne % plnenia limitu. Na ME sa môže kvalifikovať max 10 pretekárov, 8 z nich priamo a 2 na základe návrhu manažéra reprezentácie s prihliadnutím na potreby obsadenia štafiet. V prípade, že nemáme 10 plavcov so splneným limitom, môže Rada SPF na návrh manažéra reprezentácie doplniť nomináciu.