Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U113/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie pôvodne schválenej (uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/Z7/U12 zo dňa 11.9.2019) širšej nominácie hráčov kategórie U15 muži vo vodnom póle na medzinárodný turnaj v termíne 7. - 10.11.2019 v Přerove (CZE)

o hráča Martin Šiagi (VPMBA, SVK20930)

Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF doplniť širšiu nomináciu hráčov o Martina Šiagiho (VPMBA) a v prípade potreby aktualizovať Nominačný list na medzinárodný turnaj v Přerove pre kategóriu muži U15 v termíne 7. - 10.11.2019.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - manažér mužských reprezentačných družstiev vo VP)