Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U116/P

Rada SPF schvaľuje  v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods.1 a ods, 3 na základe žiadostí organizátora PK TENAX Žilina pre organizovanie medzinárodných pretekov v roku 2020 zaradenie nasledujúcich pretekov do termínovej listiny sekcie plávania na rok 2020:

  • 20.03. - 22.03.2020 - Jarná cena Žiliny 2020

a súčasne schvaľuje tento mítingy ako kvalifikačný míting na OH 2020 v Tokiu (JPN) zaradený do kalendára FINA a LEN:

  • 20.03. - 22.03.2020 - Jarná cena Žiliny 2020
    • hlavný rozhodca: Miroslav Soško (FINA)
    • štartér: Edita Kucejová (FINA)

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaradiť návrh do termínovej listiny na rok 2020 a žiadosť o zaradenie do termínovej listiny FINA

  • Termín: bez zbytočného odkladu
  • Zodpovedný: Sekretariát SPF/( M. Nowak)