Prestup Daniela Waller Muráňová

Oznámenie o prestupe Daniela Waller Muráňová SVK24039 zo SPF do IUVAQ.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 21.11.2019.

Dátum zverejnenia: 21.11.2019.