Prestup Alex Fingerland

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 28.11.2019.