Prestup Martin Nedelka

Oznámenie o prestupe Martin Nedelka SVK19176 z NERZI do SPF.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 27.11.2019.

Dátum zverejnenia: 28.11.2019.