Prestup Miloš Božik

Oznámenie o prestupe Miloš Božik SVK11413 z AQUAP do ORCAB.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 02.12.2019.

Dátum zverejnenia: 02.12.2019.