Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U118/P

Uznesenie Rady SPF

č. SPF/2019/R/U118/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods.1 a ods, 3 doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2020 o preteky plávania, ktoré budú organizovať riadni členovia SPF:

08.02. Banskobystrický plavecký pohár – 1.kolo   25m                Banská Štiavnica KPZBB

07.02. - 09.02. ORCA CHILDREN CUP – 1.kolo     50m     e          Bratislava ORCAB

07.03. Banskobystrický plavecký pohár – 2.kolo    25m                 Brezno KPZBB

07.03. Severoslovenská liga – 1.kolo                         50m                Žilina  NERZI

28.03. Cena Mesta Humenné – 20.ročník               25m     e          Humenné PKHU

03.04. - 05.04. Cena Popradu a Mem. Filipa Lutza 50m     e          Poprad AQUAP

04.04. Banskobystrický plavecký pohár – 3.kolo    25m                 Veľký Krtíš KPZBB

25.04. - 26.04. Veľká cena Dolného Kubína             25m     e          Dolný Kubín MPKDK    

            – Žinčicový míting

02.05. - 03.05. Veľká cena Liptova                           25m     e          Lipt. Mikuláš DELLM

16.05. Severoslovenská liga v plávaní – 2.kolo        50m                Žilina  NERZI

30.05. – 31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho      50m     e          Košice SKPKE

19.09.  Plavecké nádeje                                            25m     pa        Bratislava AZETA

25.09. - 27.09. ORCA CHILDREN CUP – 2.kolo     50m     e          Bratislava ORCAB

03.10. Banskobystrický plavecký pohár – 4.kolo    25m                 Banská Bystrica KPZBB

03.10. Pohár olympijských nádejí                            50m     e          Poprad AQUAP

17.10.   Cena PK – Muller Textiles Slovakia Cup      25m     e          Humenné PKHU

17.10. - 18.10. Štiavnický kahanec                            25m     e          Banská Štiavnica PKBS

14.11.   Pohár mesta Trenčín                                    25m     e          Trenčín TPO

14.11.   Banskobystrický plavecký pohár – 5.kolo    25m     e          Rimavská Sobota KPZBB

28.11. - 29.11. Memoriál Jozefa Baláža                    25m     e          Spišská Nová Ves PKPR

11.12.   Vianočné plavecké nádeje                             25m     pa        Bratislava AZETA

a súčasne schvaľuje nasledujúce preteky v plávaní organizované riadnymi členmi SPF na zaradenie do kalendára LEN na rok 2020:

07.02. – 09.02. ORCA CHILDREN CUP – 1.kolo    50m     e          Bratislava ORCAB

20.03. – 22.03. Jarná cena Žiliny 2020                   50m    e          Žilina  TENAX

28.03. – 29.03. Banská Bystrica CUP 2020             50m    e          Banská Bystrica UMB

23.04. – 26.04. ORCA CUP 2020                             50m    e          Bratislava ORCAB

30.05. – 31.05. Memoriál Ľudovíta Kukorelliho      50m     e          Košice SKPKE

25.09. – 27.09. ORCA CHILDREN CUP – 2.kolo    50m     e          Bratislava ORCAB

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF doplniť Termínovú listinu SPF na rok 202 o preteky plávania .

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Bianca Grznárová

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá Matrikárovi súťaží v plávaní doplniť Termínovú listinu SPF v ŠTD na rok 202 o preteky plávania .

Termín: bez zbytočného odkladu