Prestup Teresa Ivan

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 09.12.2019.