Nominačný list na výcvikový tábor žien senioriek SR vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT pre reprezentáciu žien senioriek SR vo vodnom póle v termíne:

13-15.12.2019 s miestom konania v Novákoch.

Tréner žien senioriek: Milan Henkrich

Vedúci družstva: Pavol Mihalkovič