Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2020

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2020.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch majú kluby možnosť poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu trénerov pri výkone povolania trénera.

Poisťovňa ALLIANZ vytvorila  ponuku na poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu pre trénerov jednotlivých plaveckých klubov, oddielov a škôl registrovaných v SPF. V rámci poistenia pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie budú poistené kluby a v rámci klubov všetci tréneri, ktorí sú zaregistrovaní v Registri športových odborníkov a sú registrovaní pre daný rok v SPF. Suma poistenia pre SPF na rok 2020 je priamo úmerná počtu poistených klubov. Ročné  poistné na jeden klub je 100 EUR bez ohľadu na počet trénerov v klube.

Postup klubu v prípade záujmu o poistenie klubu/oddielu/školy v rámci SPF pre rok 2020:

Ak má klub záujem o poistenie na rok 2020 je potrebné zaslať žiadosť, najneskôr do 17.12. 2019 na email: blazova@swimmsvk.sk

Na základe Vašej žiadosti Vám bude na klub zo strany SPF vystavená FA.