Vyhodnotenie akcie Ukrainian Open Cup

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Ukrainian Open Cup“. Akcia sa konala v Charkove / UKR v termíne 11.12.-15.12.2019.​​​​​​​​​